Ηλεκτρονικές Βαλβίδες Πλήρωσης Δικτύου Αέρα 4.0

Οι βαλβίδες αποστράγγισης συμπυκνωμάτων απομακρύνουν από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα τα συμπυκνώματα που βρίσκονται στους φυγοκεντρικούς διαχωριστές, τα αεροφυλάκια, του ξηραντές ψυκτικού τύπου και τα φίλτρα.

Η σειρά DHS 4.0 της KAESER περιλαμβάνει ηλεκτρονικές βαλβίδες πλήρωσης δικτύου αέρα, οι οποίες προστατεύουν αποτελεσματικά τα στοιχεία επεξεργασίας και διατηρούν την ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα σε υψηλά επίπεδα.

Όταν η πίεση μειώνεται, η ταχύτητα ροής στη σωλήνωση αυξάνεται ραγδαία. Έτσι, ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να χτυπήσει με δύναμη επάνω στα στοιχεία του συστήματος. Οι ηλεκτρονικές βαλβίδες πλήρωσης δικτύου αέρα της σειράς DHS 4.0 της KAESER διατηρούν την ελάχιστη απαιτούμενη πίεση, επιτρέποντας έτσι την ασφαλή λειτουργία του σταθμού πεπιεσμένου αέρα, ακόμα και αν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία έπειτα από ένα διάστημα εκτός λειτουργίας.Η διάμετρος σύνδεσης κυμαίνεται από G ½ έως G 3 και από DN 40 έως DN 400 και καθίσταται ακριβής η ενσωμάτωση χάρη στις πολλές διασυνδέσεις και τις ποικίλες δυνατότητες διαμόρφωσης.