Αεροφυλάκια

Τα μέσα αποθήκευσης είναι πολύ σημαντικά για κάθε σταθμό πεπιεσμένου αέρα. Μόνο όταν η πίεση δικτύου είναι παντού σταθερή και η ποιότητα της πίεσης υψηλή, εξασφαλίζεται η οικονομική λειτουργία.

Τα μέσα αποθήκευσης είναι πολύ σημαντικά για κάθε σταθμό πεπιεσμένου αέρα. Μόνο όταν η πίεση δικτύου είναι παντού σταθερή και η ποιότητα της πίεσης υψηλή, εξασφαλίζεται η οικονομική λειτουργία. Τα αεροφυλάκια είναι ένα σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα παροχής πεπιεσμένου αέρα, καθώς χρησιμεύουν ως μέσα παρατεταμένης ή ενδιάμεσης αποθήκευσης για αιχμές λειτουργίας. Τα μεγέθη αεροφυλακίων διατίθενται με χωρητικότητες από 90 – 10 000 λίτρα.

Η επιτρεπόμενη μέγιστη υπερπίεση, ανάλογα τον τύπο αεροφυλακίου είναι : 11, 16, 45 ή 50 bar. Τέλος , τα αεροφυλάκια Kaeser υποβάλλονται εσωτερικά και εξωτερικά σε θερμό γαλβανισμό με εμβάπτιση σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 1461 έχοντας έτσι τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά αεροφυλάκια.

aerofylakia

Download Brochure