Υπηρεσίες

Η εξειδικευμένη μας ομάδα , αναλαμβάνει κάθε είδους Μελέτη - Εγκατάσταση - Συντήρηση με στόχο την παροχή της κατάλληλης και πιο αποδοτικής λύσεις στα προβλήματα του εκάστοτε πελάτη.

Υπηρεσία

ΜΕΛΕΤΗEngineer

Η εξειδικευμένη μας ομάδα , αναλαμβάνει καθε είδους μελέτη με στόχο την παροχή της κατάλληλης και πιο αποδοτικής λύσεις στα προβλήματα του εκάστοτε πελάτη. Η μελέτη μας περιλαμβάνει 3 φασεις :
• Kατανόηση των αναγκών του πελάτη και της φύσης του προβλήματος του
• Εξατομικευμένη έρευνα πανω στο πρόβλημα με τα κατάλληλα εργαλεία
• Παρουσίαση της λύσης και εναλλακτικών πιο αποδοτικών προτάσεων
Μελέτη εγκατάστασης
https://eco-air.gr/wp-content/uploads/2021/06/img-yellow-skew.png
Σέρβις Αεροσυμπιεστή

ΥπηρεσίαΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για κάθε πρόβλημα υπάρχει και μια λύση και η σωστή και έγκαιρη εγκατάσταση του κατάλληλου προϊόντος δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Η ομάδα μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση των προϊόντων του καταλόγου μας παρέχοντας την πλήρη αφοσίωση του εξειδικευμένου τιμ στην ολοκλήρωση και περάτωση της εγκατάστασης από την παραγγελία εως και το start up αυτής.
Υπηρεσία

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗEngineer

Έπειτα από χρόνια εξειδίκευσης και παροχής λύσεων σε βιομηχανικά προβλήματα η ομάδα μας αναλαμβάνει την τακτική αλλά και παροδική συντήρηση των προϊόντων του καταλόγου μας. Το βάρος σε αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών μας συνοψίζεται στα εξής :
• Εμπεριστατωμένη ανάλυση των προβλημάτων κάθε συντήρησης
• Παροχή ανταλλακτικών υψηλής ποιότητας
• Πελατοκεντρική αντίληψη
• Ολοκλήρωση της συντήρησης με γνώμονα την σωστή συνεχή και αμέριστη λειτουργία του προϊόντος.
Σέρβις Αεροσυμπιεστή
https://eco-air.gr/wp-content/uploads/2021/06/img-yellow-skew.png