Σταθμός Παραγωγής Οξυγόνου

Η γεννήτρια οξυγόνου ενσωματωμένη με συμπιεστή υψηλής πίεσης οξυγόνου για την  πλήρωση των φιαλών δημιουργεί ένα σύστημα που ονομάζεται Σταθμός παραγωγής και πλήρωσης οξυγόνου .

Η Oxywise διαθέτει ένα ευρύ φάσμα  σταθμών παραγωγής οξυγόνου  που  χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οξυγόνου και στη συνέχεια την πλήρωση φιαλών οποιουδήποτε μεγέθους έως και 200 ​​bar. Η ικανότητα πλήρωσης κυμαίνεται από 2 έως 200 φιάλες ημερησίως.

Το σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί για να γεμίσει άμεσα το δίκτυο  του νοσοκομείου και να χρησιμοποιήσει τη ράμπα πλήρωσης ως εφεδρικό σύστημα. Οι φιάλες οξυγόνου μπορούν να γεμίζονται ταυτόχρονα ή σε ώρες με χαμηλή κατανάλωση.

Η τελική πίεση είναι από 150 barG έως 200 barG.

Οι γεννήτριες οξυγόνου  διαχωρίζoυν το οξυγόνο από τον αέρα και το διοχετεύουν προς χρήση αυτούσιο,  οι Γεννήτριες οξυγόνου  προσφέρουν μια οικονομικά αποδοτική, αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές προμήθειες  οξυγόνου (δεξαμενή υγρού οξυγόνου, κέντρα φιαλών).

Οι γεννήτριες οξυγόνου Oxywise διατίθενται σε 20 τυποποιημένα μοντέλα παροχής από 0,4 έως 150 Nm3/hμε καθαρότητα 95%. Κάθε γεννήτρια οξυγόνου είναι εξοπλισμένη με αυτόματη λειτουργία εκκίνησης και διακοπής, επιτρέποντας την προσαρμογή της γεννήτριας ανάλογα με την τρέχουσα κατανάλωση

Η γεννήτρια οξυγόνου ενσωματωμένη με συμπιεστή υψηλής πίεσης οξυγόνου για την  πλήρωση των φιαλών δημιουργεί ένα σύστημα που ονομάζεται Σταθμός παραγωγής και πλήρωσης οξυγόνου . Το σύστημα αποτελείται από τα βασικά στοιχεία όπως ο αεροσυμπιεστής, ο ξηραντήρας, το φιλτράρισμα σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα και πολλά άλλα. Ο σταθμός πλήρωσης οξυγόνου μπορεί να ενισχυθεί με πρόσθετα χαρακτηριστικά για να καταστήσει την λειτουργία πιο άνετη για τον τελικό χρήστη, για παράδειγμα τηλεχειριστήριο, μετρητή ροής και βαλβίδα ελέγχου ροής ή βαλβίδα εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.

Μοντέλο | Ροή:
Χωρητικότητα πλήρωσης *
FS MINI | 0,41 Nm3/h:
1,6 φιάλες / ημέρα
O4FS | 3.2 Nm3/h:
12,8 φιάλες / ημέρα
O8FS | 6.4 Nm3/h:
25,6 φιάλες / ημέρα
O18FS | 16 Nm3/h:
64 φιάλες / ημέρα
O35FS | 32 Nm3/h:
128 φιάλες / ημέρα
* φιάλη 40L ( όγκος αερίου 6m3 ):