Σύστημα Εξουδετέρωσης Στατικού Ηλεκτρισμού

Παρόλο που τα συστήματα Air Knife χρησιμοποιούνται συχνά στην εφαρμογή αφαίρεσης επιφανειακών υδάτων και υγρών, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε προϊόντα και διαδικασίες που συνεπάγονται την εξουδετέρωση στατικών φορτίων.

Παρόλο που τα συστήματα Air Knife χρησιμοποιούνται συχνά στην εφαρμογή αφαίρεσης επιφανειακών υδάτων και υγρών, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε προϊόντα και διαδικασίες που συνεπάγονται την εξουδετέρωση στατικών φορτίων.

Η γκάμα των συστημάτων στατικής εξάλειψης που προσφέρουμε είναι μια πολύ ευέλικτη λύση για τον έλεγχο ή την αφαίρεση του στατικού ηλεκτρισμού από πλαστικό, χαρτί, γυαλί και άλλα μη αγώγιμα υλικά.

Στα συστήματα Air Knife προσθέτουμε μιας στατική ράβδο στο μαχαίρι αέρα, δίπλα από το σημείο εκκένωσης του αέρα και το σύστημα λειτουργεί παράγοντας ένα ηλεκτρικό πεδίο που αναγκάζει τα μόρια αέρα να διαχωριστούν σε θετικά και αρνητικά ιόντα. Αυτά τα ιόντα συλλέγονται από τη ροή αέρα  του air knife και προωθούνται στην περιοχή εργασίας όπου προσελκύονται, εξουδετερώνοντας κάθε στατικό φορτίο που υπάρχει στο προϊόν.

Συνήθως, το συνδυασμένο αποτέλεσμα της ροής αέρα και του ιονισμού παράγει ένα φύλλο ιονισμένου αέρα υψηλής ταχύτητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία εφαρμογών καθαρισμού και στατικής εξουδετέρωσης στις βιομηχανίες συσκευασίας, εκτύπωσης, ηλεκτρονικών και αυτοκινήτων. Αυτό το στυλ συστήματος Air Knife είναι ιδανικό επίσης για τον καθαρισμό πλαστικών εξαρτημάτων, καλουπιών, γυάλινων φύλλων, αυτοκινήτων και άλλων μεγάλων αντικειμένων – τόσο αφαιρώντας τη σκόνη όσο και εξαλείφοντας το στατικό ηλεκτρισμό για να αποτρέψετε την εκ νέου έλξη