Στέγνωση καλωδίων – Συρμάτων & Extrusion

Τα συστήματα στέγνωσης καλωδίων - συρμάτων  μας έχουν σχεδιαστεί για να στεγνώνουν εξωθημένα εξαρτήματα, καλώδια, σύρματα ή σωλήνες.

Τα συστήματα στέγνωσης καλωδίων – συρμάτων  μας έχουν σχεδιαστεί για να στεγνώνουν εξωθημένα εξαρτήματα, καλώδια, σύρματα ή σωλήνες.

Η υπολειπόμενη υγρασία από το μονωμένο σύρμα / καλώδιο και  από τα προϊόντα εξώθησης αφαιρείται αποτελεσματικά και αποδοτικά. Συνδυάζουμε την ποιοτική κατασκευή με αυστηρές δοκιμές για την παραγωγή βιομηχανικών συστημάτων στέγνωσης από τα οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Τα συστήματα στέγνωσης καλωδίων – συρμάτων  βασίζονται στον φυσητήρα, προσφέροντας μια καινοτόμο λύση που επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας και εξαιρετικά βελτιωμένη απόδοση στεγνώματος σε σύγκριση με τις ρυθμίσεις ακροφυσίου πεπιεσμένου αέρα.

Εάν θέλετε να συζητήσετε την καταλληλόλητα αυτού του συστήματος για την εφαρμογή σας,  επικοινωνήστε μαζί μας .