Ράμπα Πλήρωσης Κυλίνδρων

Η ράμπα πλήρωσης κυλίνδρου υψηλής πίεσης ή πολλαπλής πλήρωσης χρησιμοποιείται για την πλήρωση κυλίνδρων με αέρια σε πιέσεις έως 450 bar.

Η ράμπα πλήρωσης κυλίνδρου υψηλής πίεσης ή πολλαπλής πλήρωσης χρησιμοποιείται για την πλήρωση κυλίνδρων με αέρια σε πιέσεις έως 450 bar.

Χαρακτηριστικά

  • Εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες και εγκεκριμένες συσκευές ασφαλείας, μανόμετρα, σωλήνες πλήρωσης
  • Τύπος αερίου: οξυγόνο και μη διαβρωτικά αέρια υψηλής πίεσης
  • Βάση αποθήκευσης για 4,6,8,10 κυλίνδρους
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ραμπα πλήρωσης ή / και μείωσης κυλινδρων
  • Ιδανική για δεύτερη ή έκτακτης ανάγκης εφεδρική παροχή αερίου