Υψηλής Πίεσης Boosters

Η αναγκη για περισσότερο συμπιεσμένο αέρα μόνο σε συγκεκριμένα σημεία της παραγωγής μπορεί πλέον να καλυφθεί με την χρήση ενός υπερσυμπιεστή αντί να τεθεί ολόκληρο το σύστημα σε υπερπίεση.

Η ανάγκη για  περισσότερο συμπιεσμένο αέρα μόνο σε συγκεκριμένα σημεία της παραγωγής μπορεί πλέον να καλυφθεί με την χρήση ενός υπερσυμπιεστή αντί να τεθεί ολόκληρο το σύστημα σε υπερπίεση. Έτσι λοιπόν η στοχευμένη χρήση υπερπίεσης με υπερσυμπιεστές προσφέρει  μεγαλύτερη οικονομία και απόδοση.

Μπορείτε να επιλέξετε είτε μια μεμονωμένη μονάδα είτε ένα πλήρες σύστημα που είναι έτοιμο για λειτουργία.

  • Υπερσυμπιεστής υψηλής πίεσης : Αυτό το πλήρες σύστημα είναι πανίσχυρο: Καταλαμβάνοντας τη μισή επιφάνεια σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, οι υπερσυμπιεστές της σειράς CN C και DN C έχουν πρακτικό σχεδιασμό και εύχρηστη λειτουργία. Η νέα διάταξη των στοιχείων του εξασφαλίζει όχι μόνο βελτιστοποιημένη μεταφορά του αέρα ψύξης, αλλά και πιο εύκολη πρόσβαση κατά τις εργασίες συντήρησης. Επίσης, το ανανεωμένο σύστημα ελέγχου SIGMA CONTROL 2 προσφέρει μια σειρά από νέες δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου με πολλές θύρες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για τη σύνδεση με ευρύτερα συστήματα ελέγχου (κατά τη δυναμική ρύθμιση). Στην έκδοση SFC της σειράς DN C, η ογκομετρική παροχή του αεροσυμπιεστή προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις κατανάλωσης μέσω του ρυθμιστή στροφών. Έτσι, καταναλώνεται μόνο η ενέργεια που πραγματικά απαιτείται για την παροχή του πεπιεσμένου αέρα – πιο αποδοτικά δεν γίνεται.

Παράμετροι ισχύος CNC:

7,5 – 22 kW

Αρχική πίεση: 3 – 10 bar

Τελική πίεση: 10 – 45 bar

Ογκομετρική παροχή: 0,8 – 8,0 m³/min

Παράμετροι ισχύος DNC:

22 – 45 kW

Αρχική πίεση: 3 – 10 bar

Τελική πίεση: 10 – 45 bar

Ογκομετρική παροχή: 2,26 – 19,60 m³/min

Προαιρετικά χαρακτηριστικά:

Ο υπερσυμπιεστής υψηλής πίεσης της σειράς DN C διατίθεται σε αερόψυκτη και υδρόψυκτη έκδοση. Οι υπερσυμπιεστές υψηλής πίεσης της σειράς CN C είναι στάνταρ αερόψυκτοι. Προαιρετική είναι επίσης η δυνατότητα μεταφοράς αζώτου και η κλειστή έκδοση χωρίς εξωτερικό αέρα (έκδοση N2).

  • Υπερσυμπιεστές της σειράς N : Οι υπερσυμπιεστές της σειράς N ενισχύουν την υπάρχουσα πίεση δικτύου, ταιριάζουν απόλυτα με τους κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές και τους σταθμούς SIGMA PET AIR της Kaeser και διατίθενται με έναν, δύο ή τρεις κυλίνδρους. Έχουν τις εξής παραμέτρους απόδοσης:

Αρχική πίεση έως 13 bar – Τελική πίεση έως 45 bar

Ογκομετρική παροχή: 0,27 – 20,51 m³/min

  • SIGMA PET AIR : Το πλήρες σύστημα υπερσυμπιεστή SIGMA PET AIR συνδυάζει την παραγωγή αέρα εμφύσησης και ελέγχου σε ένα σύστημα έτοιμο για λειτουργία. Ο αερόψυκτος κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής παράγει τον αέρα ελέγχου, ενώ λειτουργεί και ως προκαταρκτικός συμπιεστής για τον αέρα εμφύσησης. Ο υπερσυμπιεστής αέρα εμφύσησης, το σύστημα ελέγχου και όλος ο εξοπλισμός επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα των δύο συστημάτων πίεσης τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο βάσης και είναι έτοιμα για λειτουργία.

Το SIGMA PET AIR έχει τις εξής παραμέτρους απόδοσης:

Ογκομετρική παροχή έως 2772 m³/h

Αέρας εμφύσησης έως 45 bar

emvoloforoi_booster_1

emvoloforoi_booster_2

emvoloforoi_booster_3

Download Brochure