Συμπιεστής Αζώτου HP

Ο συμπιεστής μπορεί να εφοδιαστεί με ράμπα πλήρωσης ή δεξαμενή αποθήκευσης υψηλής πίεσης προαιρετικά. Οι δεξαμενές αποθήκευσης χρησιμοποιούνται συχνά για να παρέχουν επιπλέον χωρητικότητα κατά τις περιόδους αιχμής.

Η εταιρία μας , σε συνεργασία με την Oxywise, προσφέρει συμπιεστές αζώτου HP Bauer με πίεση εκφόρτισης έως 350 bar ή και υψηλότερη πίεση κατόπιν αιτήματος σας. Ανάλογα με την πίεση και την απαιτούμενη παροχή, η BAUER παρέχει συμπιεστές αερίου υψηλής πίεσης τριών, τεσσάρων ή πέντε σταδίων. Η χωρητικότητα πλήρωσης κυμαίνεται από 5 Nm3 / ώρα έως 210Nm3 / ώρα.

Ο συμπιεστής μπορεί να εφοδιαστεί με ράμπα πλήρωσης ή δεξαμενή αποθήκευσης υψηλής πίεσης προαιρετικά. Οι δεξαμενές αποθήκευσης χρησιμοποιούνται συχνά για να παρέχουν επιπλέον χωρητικότητα κατά τις περιόδους αιχμής. Όποια εφαρμογή και αν θέλετε να πραγματοποιήσετε, σας υποστηρίζουμε με τις κατάλληλες λύσεις παρέχοντας  ένα πλήρες σύστημα με το κλειδί στο χέρι ανάλογα με τις ανάγκες σας.