Δίκτυα Πεπιεσμένου Αέρα

Το σύστημα σωληνώσεων για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα που χρησιμοποιούμε έχει γίνει το αξιόπιστο σύστημα για εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα, κενού, βιομηχανικού / αδρανούς αερίου, νερού επεξεργασίας και χημικής μεταφοράς.

Το σύστημα σωληνώσεων για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα που χρησιμοποιούμε έχει γίνει το αξιόπιστο σύστημα για εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα, κενού, βιομηχανικού / αδρανούς αερίου, νερού επεξεργασίας και χημικής μεταφοράς.

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι διαθέσιμα για σωληνώσεις αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα. Αυτά τα ελαφριά εξαρτήματα διαθέτουν τεχνολογία γρήγορης σύνδεσης και απαιτούν ελάχιστα εργαλεία για την εγκατάσταση δικτύων πεπιεσμένου αέρα.

Όλα τα συστήματα εγκαθίστανται χωρίς να χρειάζεται να στειρώσετε ή να κολλήσετε τον σωλήνα. Τα δίκτυα πεπιεσμένου αέρα  μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν για μελλοντικές επεκτάσεις διάταξης και δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το υπάρχον σύστημα σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα.

Επιπλέον τα δίκτυα αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα μπορούν να ενσωματωθούν στα περισσότερα υπάρχοντα συστήματα σωληνώσεων. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους σωληνώσεων (χαλκός, σίδηρος, χάλυβας), τα δίκτυα από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα εγκαθίστανται 4 φορές πιο γρήγορα.

Για ανώτερη απόδοση χρησιμοποιούμε κράματα αλουμινίου και ανοξείδωτου υψηλής ποιότητας για τις σωληνώσεις μας για αύξηση της αντίστασης στη διάβρωση. Σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα μας χωρίς σιλικόνη, ένα δίκτυο μας δεν θα εισάγει πρόσθετες μολύνσεις στον πεπιεσμένο αέρα καθώς ταξιδεύει από το θάλαμο του αεροσυμπιεστή στο σημείο χρήσης.